Privacy Policy

 

Via deze privacyverklaring informeert E.P. Dakbedekking u over de wijze waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.ep-dakbedekking.nl. Ook gaat deze verklaring in op het gebruik van "cookies".

 

Persoonsgegevens


Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld is een telefoonnummer.

 

Hoe gaat E.P. Dakbedekking om met persoonsgegevens?


Bij het verwerken van persoonsgegevens is E.P. Dakbedekking gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van persoonsgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, opvragen en gebruiken van persoonsgegevens. Als verwerker moet je de feitelijke macht (invloed) kunnen uitoefenen over deze gegevens. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van lokale overheden.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de bezoeker ze op www.ep-dakbedekking.nl achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie of product, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden (conform artikel 9 Wbp juncto artikel 11 Wbp). E.P. Dakbedekking gebruikt een e-mailadres dat via www.ep-dakbedekking.nl wordt doorgegeven alleen als het e-mailadres is opgegeven voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag. Persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden verstrekt. (uitzonderingstoestanden worden genoemd in artikel 43 en 44 Wbp).

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. E.P. Dakbedekking voorziet in administratieve-, technische- en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen (artikel 10 en 13 Wbp).

 

Cookies

Gebruik van sessie cookies.
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website U met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra U de webbrowser afsluit.”

Op onze website kunnen links staan naar andere websites. Over die sites heeft E.P. Dakbedekking geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. E.P. Dakbedekking is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.